SÚŤAŽ BOLA UKONČENÁ, VÝHERCOM SA STAL NORBERT C.
GRATULUJEME