IMPOL, s.r.o.
Ľubochnianska 2
080 06 Ľubotice (Prešov)
Slovenská republika

 • Email: office@impol.sk

 • Telefón: +421 51 748 23 20 – 1

 • Fax: +421 51 748 23 22

 • Odbyt-objednávky: +421 918 720 149

Ekonomické oddelenie

 • Ekonómka: Ing. Jana Krišová krisova@komfos.sk

 • Účtovníčka: Gabriela Högerová uctaren@impol.sk

 • Finančný riaditeľ: Ing. Blažej Žofčin zofcin@komfos.sk

Personálne oddelenie

 • Konateľ spoločnosti: Miroslav Micheľ, EMBA

 • Obchodný riaditeľ: Ing. Miroslav Paľa  pala@impol.sk

 • Asistent riaditeľa: Martina Vavreková  asistent@impol.sk

 • Key account manager: Radoslav Tažik  tazik@impol.sk

 • Key account manager: Mgr. Dominika Jakimová  jakimova@impol.sk

 • Oddelenie odbytu: Alžbeta Muľová  objednavky@impol.sk

 • Oddelenie odbytu: Mgr. Ivana Demjanová  objednavky@impol.sk

 • Oddelenie nákupu: Jana Adamčíková  adamcikova@impol.sk

 • Oddelenie marketingu a grafiky: Bc. Ivana Halahijová  marketing@impol.sk

 • Oddelenie legislatívy a označovania: Ing. Jana Petková  info@impol.sk

 • Vedúci skladu: Tomáš Varga  sklad@impol.sk

Obchodní zástupcovia

 • Prešovský a Košický kraj: Lukáš Hasaj  hasaj@impol.sk

 • Bansko Bystrický kraj: Ing. Roman Bulla  bulla@impol.sk

 • Bratislavský a Trnavský kraj: Monika Andrejková  andrejkova@impol.sk

 • Pekárne a cukrárne: Jaroslav Pekár  pekar@impol.sk