IMPOL, s.r.o.
Ľubochnianska 2
080 06 Ľubotice (Prešov)
Slovenská republika

  • Email: office@impol.sk

  • Telefón: +421 51 748 23 20 – 1

  • Fax: +421 51 748 23 22

  • Odbyt-objednávky: +421 918 720 149

Miroslav Micheľ, EMBA
Konateľ spoločnosti

Ing. Miroslav Paľa
Obchodný riaditeľ – pala@impol.sk

Mgr. Jana Nižníková
Asistent riaditeľa – asistent@impol.sk

Ekonomické oddelenie

Ing. Blažej Žofčin
Finančný riaditeľ – zofcin@komfos.sk

Ing. Jana Krišová
Ekonómnka – krisova@komfos.sk

Gabriela Högerová
Účtovníčka – uctaren@impol.sk

Radoslav Tažik
Key account manager – tazik@impol.sk

Mgr. Dominika Jakimová
Key account manager – jakimova@impol.sk

Alžbeta Muľová
Oddelenie odbytu – objednavky@impol.sk

Mgr. Ivana Demjanová
Oddelenie odbytu – objednavky@impol.sk

Jana Adamčíková
Oddelenie nákupu – adamcikova@impol.sk

Bc. Ivana Halahijová
Oddelenie marketingu a grafiky – marketing@impol.sk

Ing. Jana Petková
Oddelenie legislatívy a označovania – info@impol.sk

Tomáš Varga
Vedúci skladu – sklad@impol.sk

Obchodní zástupcovia

Lukáš Hasaj
Prešovský a Košický kraj
hasaj@impol.sk

Ing. Roman Bulla
Banskobystrický kraj
bulla@impol.sk

Monika Andrejková
Bratislavský a Trnavský kraj
andrejkova@impol.sk

Jaroslav Pekár
Pekárne a cukrárne
pekar@impol.sk