OC DRUŽBA – SÍDLISKO TARČA

BÝVANIE V PARKU

Byty už v predaji

Informácie o dostupnosti bytov na kúpu kontaktujte správcu objektu:

Ing. Jana Líšková,
tel.: 0904 105 858,
ocdruzba@impolholding.sk

BYTOVÝ DOM VANIŠKOVCE